Nowości
STANOWISKO: asystent geodety
WYMAGANIA: wykształcenie geodezyjne, prawo jazdy
DYSPOZYCYJNOŚĆ: praca w delegacji pn-pt
KONTAKT: +48 664 696 368 mail biuro@wbgsc.com

28 października 2016 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii kilkudziesięciu przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych (LSG) spotkało się z p.o. głównego geodety kraju Aleksandrą Jabłonowską. 

Apel o normalność w geodezji <br />P.o. GGK Aleksandra Jabłonowska i p.o. zastępcy GGK Grażyna Kierznowska

Nowym pełniącym obowiązki zastępcy głównego geodety kraju została Grażyna Kierznowska.


Zastępca GGK wybrany <br />G. Kierznowska i wiceminister IB T. Żuchowski (fot. MIB)
G. Kierznowska i wiceminister IB T. Żuchowski (fot. MIB)

 

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk 31 sierpnia odwołał Jacka Jarząbka z funkcji zastępcy głównego geodety kraju.
4 sierpnia 2016 obowiązki głównego geodety kraju przyjęła Aleksandra Jabłonowska.
1 sierpnia 2016 r prezes Rady Ministrów odwołał Kazimierza Bujakowskiego (ur. 12 .11.1956 r.) ze stanowiska głównego geodety kraju.
|2012-06-18| Premier Donald Tusk mianował dzisiaj dr inż. Kazimierza Bujakowskiego na stanowisko głównego geodety kraju.
dr. Kazimierz
 

Remake GGK w roli głównej dr K. Bujakowski

19-06-2012
|2012-06-18| Premier Donald Tusk mianował dzisiaj dr inż. Kazimierza Bujakowskiego na stanowisko głównego geodety kraju.
dr. Kazimierz
15 lutego br. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło nabór na stanowisko głównego geodety kraju. Z siedmiu kandydatów, którzy przystąpili do konkursu, pięciu przeszło do ostatniego etapu (prezentacja i rozmowa kwalifikacyjna), następnie komisja kwalifikacyjna pod kierunkiem dr Marka Naglewskiego (zastępcy dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MAC) zarekomendowała ministrowi Michałowi Boniemu trzech kandydatów na stanowisko GGK.

Byli to: Kazimierz Bujakowski, Jerzy Zieliński (dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w GUGiK) oraz Jacek Jarząbek (p.o. głównego geodety kraju). Z tej trójki minister wybrał dr. Kazimierza Bujakowskiego.


Kazimierz Bujakowski (ur. 12 .11.1956 r.) w 1975 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Głowackiego w Proszowicach, a w 1980 r. z wyróżnieniem Wydział Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1978-80 kierował Kołem Naukowym Geodetów.

Po studiach rozpoczął pracę na macierzystym wydziale, gdzie był asystentem, a następnie adiunktem (1980-91); w okresie 1988-91 równolegle kierował Pracownią Informatyki i Nowych Technologii w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym.

W 1990 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych za rozprawę pt. „Estymacja macierzy wariancyjno-kowariancyjnych w procesie wyrównania wybranych typów pomiarów satelitarnych” (promotor prof. Kazimierz Boczar). W 1991 r. został adiunktem w Katedrze Geomatyki Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu geodezji wyższej i kartografii matematycznej oraz prace badawcze i wdrożeniowe z zakresu systemów informacji przestrzennej.

W okresie 1991-98 był dyrektorem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, od października 1994 r. do kwietnia 1995 r. pełnił obowiązki dyrektora tego urzędu. Jako geodeta wojewódzki koordynował prace nad Małopolskim Systemem Informacji Przestrzennej, był również pełnomocnikiem wojewody ds. opracowania Komputerowego Atlasu Województwa Krakowskiego. Równolegle zatrudniony był na WGGiIŚ AGH, gdzie prowadził wykłady dla słuchaczy studiów zaocznych. W latach 1994-98 był (z ramienia wojewody) członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od 1 stycznia 1999 r. do 5 grudnia 2001 r. pełnił funkcję głównego geodety kraju i szefa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Przeprowadził nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przygotowanie serii rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Brał udział w pracach nad „Rządowym programem rozwoju systemu katastralnego w Polsce”.
W latach 2002-04 był pełnomocnikiem prezydenta Krakowa ds. tworzenia zasobów nieruchomości miasta Krakowa i Skarbu Państwa. Z kolei w latach 2004-10 pełnił funkcję wiceprezydenta Krakowa i odpowiadał za rozwój przestrzenny miasta. Od 2011 r. jest doradcą prezydenta Krakowa ds. rozwoju, równolegle pracuje w Katedrze Geomatyki na WGGiIŚ AGH.

Jest absolwentem (2001 r.) studiów podyplomowych MBA w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Był współzałożycielem (1992 r.) Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Jest członkiem: Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, Państwowej Rady Nieruchomości, Komisji Egzaminacyjnej ds. Uprawnień Zawodowych, a także Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1997 r.), odznaką honorową „Za zasługi dla geodezji i kartografii” (2001 r.) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2006 r.). Żonaty, ma córkę i syna.